اسامی فلو ها ، شرایط و ضوابط دوره فلوشیپی ، برنامه آموزشی

دکتر فرزاد پاکدل

محل کنونی اشتغالعضو هیئت علمی گروه پلاستیک و ترمیمی چشم بیمارستان فارابی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره تماس: 3791876 9120

دکتر آبتین حیرتی

محل کنونی اشتغال:   عضو هیئت علمی گروه پلاستیک و ترمیمی چشم – دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شماره تماس: 4226566 452 (+98 )

دکتر ویکتوریا کیاوش

محل کنونی اشتغال:   عضو هیئت علمی گروه پلاستیک و ترمیمی چشم بیمارستان فارابی

دکتر منصوره جمشیدیان تهرانی

محل کنونی اشتغال:   عضو هیئت علمی گروه پلاستیک و ترمیمی چشم بیمارستان فارابی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سحاب شهرزاد

دکتر محمد باقر ابطحی

دکتر حامد صیانتی

دکتر ماریا شارع پور

دکتر ناصر کریمی

دکتر ناصر کریمی

دکتر بهزاد خادمی

دکتر بهزاد خادمی

دكتر پريسا حمامی

دكتر سهيلا جعفرپور

دكتر حسين قهوه چيان

جهت ثبت نام دردوره فلوشیپی جراحی های پلاستیک چشم  ( حدقه – مجاری اشکی و پلاستیک) با واحد دستیاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره تلفن 88602216 تماس حاصل فرمائید.

“پذیرش دوره فلوشیپی پلاستیک چشم ” 

 • تسلط به زبان انگلیسی از نظر (Speaking – Listening – Writing – Reading) ترجیحاً داوطلب، یکی از امتحانات IELTS و یا TOEFL را پشت سر گذاشته باشد. لازم به توجه است که زبان محاوره در سرویس اعم از کلینیک، اتاق عمل و مشاوره ها انگلیسی می باشد.
 • ارائه مدرک معتبر شرکت در یکی از کارگاههای روش تحقیق در مراکز آموزشی معتبر داخل یا خارج کشور.
 • شرکت در امتحانات کتبی و شفاهی پذیرش دوره فلوشیپی (بر اساس مصوبه وزارت متبوع و کسب نمرات قابل قبول )
 • ارائه CV کامل در هنگام مصاحبه و به روز کردن آن در طی دوره فلوشیپی

طول دوره فلوشیپی پلاستیک چشم

 • عدم اشتغال به کار در مراکز درمانی خصوصی در طول دوره فلوشیپی.
 • فلو موظف است تمام وقت در بیمارستان بوده و پاسخگوی مشاوره های رزیدنت ها و گروههای دیگر بیمارستانی باشد.
 • رعایت اخلاق پزشکی درمحیط کار با همکاران، پرسنل و آموزش گیرندگان.
 • در طول دوره آموزشی، فلوها از طرف رزیدنت های تحت آموزش ارزشیابی می شوند، تا حضور فلو آسیبی به سیستم آموزشی رزیدنتی وارد نکند. بنابراین توصیه میشود که فلوها در امر آموزش رزیدنت ها شرکت فعال داشته باشند.
 • مشارکت فعال در پروژه های تحقیقاتی، ارائه پروپوزالها و نوشتن مقالات.
 • مشارکت فعال در کنفرانس های صبحگاهی بخش چشم و برنامه های صبح های روز پنجشنبه در بخش چشم.
 • مشارکت فعال در سمینارهای داخلی و یا خارج از کشور به شکل ارائه سخنرانی یا پوستر.
 • ویزیت تمامی بیماران و تعیین Plan درمانی مناسب در درمانگاه.
 • ویزیت بیماران شب قبل از عمل و چک نمودن امکانات و وسایل مورد نیاز برای جراحی هر بیمار.
 • دادن گزارش فعالیت و مشارکت در فعالیت های علمی و پژوهشی در پایان 3 ماه اول، بعد از 12ماه و در پایان دوره.
 • ارائه Log book کامپیوتری هر 3 ماه جهت تأیید (فایل مربوطه در شروع دوره تحویل داده خواهد شد)
 • طول دوره فلوشیپی 24 – 18 ماه است. در انتهای ماه 18 دوره فلوشیپی ارزشیابی فلو توسط مسئول سرویس از نقطه نظرات ذیل انجام می گیرد:
فعالیت آموزشی، پژوهشی، بررسی Log book از نظر تعداد اعمال جراحی انجام شده در زیرگروههای چهارگانه سرویس پلاستیک چشم، وضعیت پروژه های تحقیقاتی در حال انجام توسط فلو، بررسی ارزشیابی کلیه اعضای بخش چشم اعم از اساتید و رزیدنتهادر مورد فلو.
بر اساس نتیجه ارزشیابی، طول دوره بین 24 – 18 ماه خواهد بود.
بدیهی است گواهی پایان دوره منوط به نتیجه ارزشیابی نهایی خواهد بود.