مقاله پروفسور كشكولي در مورد التهابات پلك بعنوان مقاله برتر انگليسي در جشنواره شمس

جشنواره شمس هر سال براي انتخاب برترين تحقيقات و مقالات در اسفند ماه بر گزار ميشود. در مراسم امسال كه در دهم اسفند ماه برگزار شد ، در بخش مقاله چاپ شده انگليسي مقاله پروفسور كشكولي بعنوان مقاله برتر برگزيده و لوح يادبود به ايشان اهدا شد.
لازم بذكر است كه در دوره هاي قبلي اين جشنواره ايشان بعنوانهاي ” دانشمند برتر” ، ” چشم پزشك پارسي” و عناوين ديگر هم دست يافته بودند.

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری